وبلاگ شخصی آموزش IOT

مهران مظهر

توسعه دهنده نرم افزار
وبلاگ شخصی آموزش IOT

محمد مهدی محمدپور

توسعه دهنده سخت افزار

آخرین مقالات در گروه خانه هوشمند

هدف خانه هوشمند چیست ؟

هدف از اجرای خانۀ هوشمند ، تبدیل خانه به یک خانۀ متمایز و مدرن، با مصرف بهینه انرژی و امن با مدیریت هوشمند میباشد.بهطور خالصه هدف از خانۀ هوشمند را میتوان به صورت زیر خالصه کرد:

الف) صرفه جویی در مصرف انرژی : 

  • کنترل هوشمند روشنایی ها با توجه به حضور افراد
  • کنترل هوشمند سیستم سرمایش، گرمایش با توجه به دمای محیط
  • کنترل هوشمند روشنایی ها با توجه به نور طبیعی روز نور خورشید

الف) آسایش و امنیت ساکنین  : 

  • بالا بردن کیفیت زندگی با فراهم نمودن نور و دمایدلخواه ساکنین
  • اعالم نشت گازهای خطرناک و قطع آن
  • کنترل تجهیزات با اپلیکیشن گوشی تلفن همراه و یا تبلت کنترل تجهیزات برقی با استفاده از سناریو های دلخواه فعال و غیرفعالسازی تجهیزات مطابق برنامه زمانبندی
    مکان مشاهده و نظارت بر وضعیت تجهیزات ازطریق نرم افزار

ادامه مقاله

خانه هوشمند چیست ؟
به کــــــارگیری امـــکاناتی که خـــــانه را در اصطالح هوشمند (Smart) می‌کند، همواره یکی از مواردی بوده است که بشر توجه زیادی به آن داشته است.
 خانه هوشمند به خانه ای گفته میشود که ساکنین آن، بتوانند تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی خانه خود را از راه دور و نزدیک تنظیم و کنترل کنند و نیز بتوانند برنامه های مختلف و سناریوهای متنوعی را برای آن تجهیزات تعریف و اجرا نمایند.
خانۀ هوشمند باعث میشود بتوان کارهای زیادی را با زحمت کمتری انجام داد. کارهایی مانند تنظیم تهویه، روشن وخاموش کردن لامپ ها مطابق زمانبندی.
 بنابراین یکسری کارها در ساعات خاصی از شبانه روز به صورت خودکار انجامخواهد شد.خانه های هوشمند بهره وری از انرژی را نیز افزایش میدهند. برای مثال می توان ترموستات هوشمند را طوری تنظیم کرد که خانه چقدر گرم یا سرد باشد و لذا دما را به طور خودکار تنظیم کرد. همچنین وقتی کسی در خانه نباشد این ترموستات به حالت »راه دور« رفته و با تنظیم دمای خانه، مبلغ قبض های استفاده از وسایل گرمایشی و سرمایشی کمتر خواهد شد.

ادامه مقاله